Üyelik Koşulları ve Üyeliğe Kabul

 Şişli Terakki Lisesi Mezunları Derneği Tüzüğü ve Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında Derneğimize üye olma şartları şu şekildedir;

Dernekler Kanununun öngördüğü koşullara göre yasal engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip Şişli Terakki Okulları’nın diploma veren/vermiş herhangi bir okulundan/bölümünden mezun her gerçek kişi Derneğe üye olabilir. Bu okullar/bölümler; İlkokul, ilköğretim, ortaokul, lise, fen lisesi ile gelecekte adı geçen okula bağlı yeni bölümlerdir.

Derneğimize başvuru www.stlmed.org adresi üzerinden yapılacak online üyelik başvurusu ile yapılabileceği gibi, ayrıca E-devlet üzerinden İç İşleri Bakanlığı Dernek Üyelik Başvurusu sayfası (https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-dernek-uyelik-basvurusu) da kullanılarak yapılabilmektedir.

Derneğimize online olarak yapılan üyelik başvurusunu müteakiben ilgili yasal mevzuat uyarınca tarafınıza e-posta ile gönderilen evrakların tarafımıza ulaşması zaruridir. Evrakların gönderilmemesi durumunda üyelik başvurusu kabul edilmez. Bu husus Tüzüğümüzde şu şekilde belirtilmiştir:

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç 30 (otuz) gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Üyelikten Çıkarılma ve Ayrılma

Dernek Tüzüğümüz uyarınca; Üyelik üyelikten ayrılma başvurusu veya Dernek Tüzüğü madde 10 uyarınca yazılı bildirime rağmen üyelik aidatını 1(bir) yıl içinde ödenmemesi sonucu çıkarılma ile sona erer.

Üyelikten ayrılma talebinin yazılı ve ıslak imzalı olarak tarafımıza iletilmesi zaruridir. Ayrıca E-devlet üzerinden İç İşleri Bakanlığı’nın “Dernek Üyeliği Sonlandırma” sayfası kullanılarak ta dernek üyeliğinden çıkmak mümkündür.

Dernek Tüzüğümüz uyarınca; Her üye dilediği anda Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatlarını ödemek zorundadır.

ÜYELİK AİDATLARI

Dernek tüzüğümüz uyarınca yıllık üyelik aidatımız 450 TL olup, Yönetim Kurulu kararımız uyarınca lisans öğrencileri için yıllık 150 TL’dir. Aidat ödemeleri aşağıda belirtilen banka hesabına yapılabileceği gibi, www.stlmed.org adresi üzerinden üyelik girişi yapılarak 6 taksit olarak kredi kartı ile ödenmesi de mümkündür.

Üyelik Banka Hesap Bilgileri

T.C. İş Bankası, Sıracevizler Şubesi

IBAN: TR76 0006 4000 0011 1730 2891 03