Şişli Terakki Lisesi Mezunları Derneği,
10 Ekim 2007 yılında mezunlarımızdan Av. Baki Polatsoy’un başkanlığında kurulmuştur.

Derneğimizin kuruluş amacı;

  • Üyelerin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak,
  • Üyeler arasında dayanışmayı arttırmak, iş olanakları sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,
  • Şişli Terakki Lisesi’nin, öğrencilerinin ve mezunlarının sorunlarıyla ilgilenmek,
  • Atatürk İnkılap ve kazanımlarının genelde ülke, özelde Şişli Terakki Camiasında yaygınlaştırılması için çaba sarf etmek, bu amaçla diğer kuruluş ve derneklerle işbirliğini geliştirmek,
  • Mezunların birikimlerini ülkemizin ve Şişli Terakki Lisesi’nin sosyal, teknik, kültürel gelişimine katkıda bulunacak şekilde yönlendirmek, bu amaçlarla organizasyonlar yapmak olup, kurulduğu günden beri gelişen amaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Derneğimizde bugüne kadar başkanlık yapan mezunlarımız, görev dönemleriyle birlikte ve kronolojik sırayla aşağıdaki gibidir:

Duygu Yenidoğan UZUN

2022-Halen Devam Etmektedir

Özer ÖNALDI

2019-2022

İlhami BAŞARAN

2016-2019

Baki POLATSOY

2007-2016