Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KKVK Metni’nde açıklandığı üzere Şişli Terakki Lisesi Mezunları Derneği’ne ibraz ettiğim üyelik ve diğer tüm verilerim ile indirim, promosyon gibi menfaatlerden faydalandırılmak; ŞTLMED tarafından sağlanan hizmet ve ürünlerin tarafıma sunulması; etkinlik yönetimine ilişkin süreçlerin sağlanması, Kariyer Merkezi ve TEDAP üzerinden iş ağı, ticari destek, staj imkanı gibi mesleki ihtiyaçların temin edilmesi kapsamında;

ŞTLMED’in bu kişisel verileri bu amaçlarla toplamasına, işlemesine ve saklamasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde muvafakat ettiğimi;

ŞTLMED’in bu verileri Kariyer Merkezi ve TEDAP üzerinden onayım dâhilinde diğer üye kullanıcılara açmasına ve Kariyer Merkezi ve TEDAP’in sunduğu hizmetler kapsamında tarafımla iletişime geçilmesine onayım olduğunu;

Temin ettiğim tüm kişisel verilerimin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu verilere ilişkin tüm sorumluluğun tarafımda olduğunu ve bu verilerin hukuka aykırı olmasından ötürü doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda ŞTLMED’in tarafıma rücu hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.