Çalışma Komiteleri

Derneğimiz bünyesinde faaliyet gösteren komitelerimiz

Teşkilatlanma Komitesi

Komitenin Amacı
Her mezunumuza ulaşmak amacımızdır. Bu amaçla bu komite; kendi dönemlerini organize edebilecek (en az 1/en fazla 3) “Dönem Moderatör”lerinden oluşan bu komite eksiksiz olarak dönemlerine ait mezunlara ulaşmayı, Şişli Terakki Lisesi’nde halen öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin mezuniyetleri sonrası ŞTLMED bünyesine kazandırmayı ve ŞTLMED üye sayısının artırılmasını hedefler.

Komite Başkanı
Özer Önaldı

Hukuk Komitesi

Komitenin Amacı
Hukuk Fakültelerinden mezun olmuş Terakkililerden oluşur. Tüzük, Hukuk Altyapı Danışmanlığı, Mevzuatların takibi, hukuki metinlerin hazırlanması görevleri arasındadır.

Komite Başkanı
Elçin Tunalıoğlu